8 / 12
Przeszkoda występku
Jeśli ktoś ze względu na chęć zawarcia małżeństwa zadaje śmierć swojemu dotychczasowemu małżonkowi lub małżonkowi osoby, którą pragnie poślubić, to małżeństwo, które planuje zawrzeć będzie nieważne. Dotyczy to również przypadków niebezpośredniego fizycznego lub moralnego przyczynienia się do śmierci współmałżonka celem poślubienia innej osoby. Tu także możliwa jest dyspensa, ale zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.
+

© Pexels | CC0