11 / 12
Marta, mieszkanka Domu, podgląda pakowanie figury.
+

© Jeffrey Bruno