4 / 12
Po mszy ojciec przygotowuje Świętą Godzinę.
+

© Jeffrey Bruno