5 / 12
To czas na adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec.
+

© Jeffrey Bruno