2 / 10
Królowa Jadwiga. Ta polska święta, żyjąca w XIV wieku wyprzedzała o stulecia swoją epokę. W czasie swojej krótkiego, niespełna 26-letniego życia wspierała wiele inicjatyw społecznych i naukowych. To na jej polecenie przetłumaczono po raz pierwszy Księgę Psalmów na język polski (tzw. psałterz floriański), założyła bursę dla polskich i litewskich studentów w czeskiej Pradze, opiekowała się klasztorami, budowała nowe kościoły i szpitale. Czynnie angażowała się w polityczne sprawy kraju: poprowadziła wyprawę wojskową na Ruś, negocjowała warunki z Krzyżakami.
+

© Wikipedia | Domena publiczna