5 / 5
Kolejka w Parku Narodowym Sierra Nevada

© Jean Matheis-(CC BY-SA 4.0)