8 / 8
Zaprzysiężenie nowych kandydatów na dzwonników: Sebastiana Strumińskiego i Mateusza Schabikowskiego.
+

© fot. Jerzy Chuchrowski