2 / 10
Procesja rozpoczynająca konklawe

© ASSOCIATED PRESS/East News