1 / 12
Zaadaptowana katedra
Ogromna katedra w Kolonii została całkowicie zaadaptowana na przyjęcie do swojego wnętrza wiernych w czasie kryzysu pandemii. Wzdłuż środkowego przejścia umieszczono w ponadmetrowej odległości białe oznaczenia wskazujące wiernym miejsce w kolejce do Komunii. Podczas mszy świętej w ławce mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby zajmujące jej dwa skrajne końce.
+