4 / 12
Bezdotykowa kolekta
W tym kościele w Trier, na północy Niemiec, na ofiarę zbierają najczęściej ministranci. W czasie pandemii jednak ministranci już nie chodzą między rzędami ławek, lecz zbierają datki do koszyków na tyłach kościoła.
+

© dpa Picture-Alliance via AFP