5 / 12
Rejestracja przez internet
W niektórych parafiach, jak w tej w Kevelaer w Niemczech, miejsca są oznakowane nazwiskiem. Wierni siedzą w oddalonych rzędach i muszą zachować między sobą odległość jednego metra. Aby uczestniczyć we mszy, muszą zarejestrować się przez internet.
+

© dpa Picture-Alliance via AFP