9 / 12
Wymierzona kolejka do Komunii św.
Również w kolońskiej katedrze, jak pokazuje to zdjęcie, podjęto kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wiernych w czasie oczekiwania na komunię. Dzięki oznaczeniom na podłodze kolejka rozciąga się na kilka metrów. Wierni muszą obowiązkowo zachować odległość jednego metra od osoby, która ich poprzedza.
+