8 / 8
"Jaskółka"
W filmie Bartosza Warwasa (2013) wyraźnie zaakcentowano elementy wielkopostne, które przeplatają się z życiem zwykłego człowieka. Agnieszka Jaskółka, po wielu latach nieobecności w rodzinnym mieście postanawia odwiedzić starszego ojca. Chce pojednać się i zakopać dawne urazy. Niespodziewanie wizyta przybiera nieoczekiwany obrót. Czy wielkoczwartkowe obmycie nóg w świątyni przyniesie obmycie win? Ojciec dziewczyny dźwiga krzyż alkoholizmu, zdrady, zaniedbania i zabójstwa. Nieraz upada pod jego ciężarem, ale jest zdeterminowany, by wytrwać do końca. Agnieszka niespodziewanie dla samej siebie staje się i Judaszem, i Piłatem.
+