1 / 8

© fot. Ewa Łowżył, „Ptaki śpiewają w Kigali”, produkcja KOSFILM