2 / 12
Bracia modlą się za Kościół, wspólnotę i cały świat.
+

© Jeffrey Bruno | Franciscan Friars of the Renewal