3 / 12
Ich dzień skupiony jest wokół Chrystusa.
+

© Jeffrey Bruno | Franciscan Friars of the Renewal