4 / 12
Starają się podążać za Nim tak gorliwie, jak robił to św. Franciszek.
+

© Jeffrey Bruno | Franciscan Friars of the Renewal