7 / 12
Ludzie przychodzą po coś więcej niż tylko posiłek, który rozdają Bracia.
+

© Jeffrey Bruno | Franciscan Friars of the Renewal