1/12
Kiedy rano zadzwoni dzwonek, bracia schodzą się do kaplicy na poranne modlitwy i mszę świętą.
2/12
Bracia modlą się za Kościół, wspólnotę i cały świat.
3/12
Ich dzień skupiony jest wokół Chrystusa.
4/12
Starają się podążać za Nim tak gorliwie, jak robił to św. Franciszek.
5/12
Wiernie.
6/12
Przynosząc Jego obecność tym, którym służą.
7/12
Ludzie przychodzą po coś więcej niż tylko posiłek, który rozdają Bracia.
8/12
Przychodzą po Braterstwo.
9/12
Po miłość.
10/12
Po szacunek.
11/12
Także po śmiech!
12/12
Witaj we wspólnocie Franciszkanów Odnowy. Witaj w Kościele, którego nigdy nie widziałeś.