6 / 12
Marmurowa posadzka w kościele św. Jana, Valletta

© Liz Starr,2015