2 / 9
Św. Katarzyna ze Sieny to mistyczka dominikańska, która żyła w XIV w. we Włoszech. W 1347 r. otrzymała stygmaty, w dniu Pięćdziesiątnicy. Swój sekret powierzyła w 1375 r. spowiednikowi, Raymondowi Capou. Nikt nie widział jej stygmatów, modliła się, by pozostały niewidzialne.
+

© Wikimedia