8 / 9
Teresa Neumenn – mistyczka ur. w 1898 r. w Baviere w Niemczech. Zaczęła mieć wizje Męki Pańskiej w Wielki Piątek w 1925 r. Wtedy otrzymała pierwsze stygmaty na rękach i nogach. W 1927 r., znów podczas Wielkiego Tygodnia pojawiły się stygmaty na głowie. W 1928 r., w tym samym okresie doszła rana na ramieniu, a w następnym roku – ślady chłosty. W każdy Wielki Piątek, w trakcie ekstazy, krople krwi płynęły po jej twarzy. Umarła w 1962 r. Tysiące osób przyszło uczcić jej pamięć.
+

© Wikimedia