4 / 5
Przez wiele lat dostanie się do kościoła było bardzo trudne.
+

© Bruno Cordioli - www.br1.com|Flickr|CC BY 2.0