8 / 10
Książki
Jeśli święty trzyma książki, mamy kłopot. W chrześcijańskiej hagiografii wielu świętych przedstawianych jest z księgami. W takiej sytuacji musimy przyjrzeć się uważnie pozostałym atrybutom. Na przykład kiedy święty ma księgę (lub zwój) oraz miecz to św. Paweł. Ze zwojami pism przedstawiany jest także św. Tomasz z Akwinu.
+

© Public domain