6 / 7
Biret (z łac. „birretum”)
W użyciu od X wieku, ale nie ma pewności co do jego pochodzenia. Niektórzy twierdzą, że jest pochodną akademickich nakryć głowy z późnego średniowiecza. W rzeczywistości czworokątny biret jest noszony przez naukowców ze stopniem doktora. Mogą go nosić duchowni (także seminarzyści), ale nie używa go papież.
+

© PUBLIC DOMAIN