1/7

Piuska („zucchetto”)

Jest nieco podobna do żydowskiej „kippah”, w rzeczywistości pochodzi od greckiego „pilos”, czyli filcowego kapelusza bez ronda. Bywa też uznawana za krewną beretu. Nazywana we Włoszech „małą dynią”, była używana już we wczesnym średniowieczu, aby utrzymać w cieple wystrzyżone głowy duchownych. Kolor piuski oznacza rangę noszącego: biała jest zarezerwowana dla papieża, purpurowe noszą kardynałowie, czerwono-różowe – arcybiskupi i biskupi, zaś czarne – kapłani i diakoni. Brązowe piuski noszą franciszkanie.
2/7

Rzymski kapelusz („Cappello Romano”)

Bywa też nazywany „Saturnem” ze względu na kształt przypominający otoczoną pierścieniem planetę. To kapelusz z szerokim rondem i zaokrągloną główką. Nie ma zastosowania podczas ceremonii liturgicznych, jest jedynie praktycznym przedmiotem. Nie jest dziś popularny, nawet w Rzymie. Wyłącznie ojciec święty może nosić czerwone „Saturno”, dla biskupów i księży przeznaczone jest czarne.
3/7

Mitra

Nakrycie głowy tradycyjnie używane przez biskupów. Nazwa pochodzi od greckiego słowa „mitra” i początkowo odnosiła się do nakrycia głowy, jakie przynależało zwycięzcom w grach. Stożkowa część mitry była pierwotnie używana przez bizantyńskich sędziów, ale przed XII wiekiem jej używanie rozprzestrzeniło się na Zachodnią Europę.
4/7
Na koniec, bardzo ważne… kaski motocyklowe. Zdjęcie z watykańskiego biura prasowego z 23 marca 2015 roku ukazuje papieża Franciszka wkładającego kask z wypisanym motto, które można przetłumaczyć „Maryja Dziewica będzie z tobą”.
5/7

Tiara

Nadal jest symbolem papiestwa, choć po raz ostatni używał jej papież Paweł VI w 1963 roku. Znana też pod nazwą „triregnum” była używana jako korona papieży. Jej trzy poziomy (diademy) odnoszą się do potrójnej władzy papieża (kapłańska, pasterska i nauczycielska), ale mogą także symbolizować Kościół – cierpiący w czyśćcu, wojujący na ziemi i triumfujący w niebie. Nie była elementem liturgicznym, używano jej podczas procesji. Od późnego średniowiecza mitra i tiara wyglądają niemal identycznie.
6/7

Biret (z łac. „birretum”)

W użyciu od X wieku, ale nie ma pewności co do jego pochodzenia. Niektórzy twierdzą, że jest pochodną akademickich nakryć głowy z późnego średniowiecza. W rzeczywistości czworokątny biret jest noszony przez naukowców ze stopniem doktora. Mogą go nosić duchowni (także seminarzyści), ale nie używa go papież.
7/7

Camauro

Część papieskiej garderoby od XII wieku była w użyciu do śmierci papieża Jana XXIII. Jeden jedyny raz włożył ją Benedykt XVI w grudniu 2005 roku. Nazwa może pochodzić od greckiego słowa „kamelauchion” (oznaczającego czapkę ze skóry wielbłąda). Była noszona zimą zamiast biretu.