4 / 10
Krzyż na tym kościele wyznaczał sam środek Warszawy...

© Marek and Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland/Wikipedia | CC BY-SA 3.0