5 / 10
Krzyż na tym kościele wyznaczał sam środek Warszawy...

© Ivonna Nowicka/Wikipedia | CC BY-SA 4.0