6 / 10
Krzyż na tym kościele wyznaczał sam środek Warszawy...

© Nemo5576/Wikipedia | CC BY-SA 3.0