1 / 10
Graffiti Aleksamenosa
Jest to satyryczny rysunek na ścianie jednego z domów w Rzymie, datowany na pierwsze wieki naszej ery. Człowiek podpisany jako Aleksamenos stoi pod krzyżem, na którym wisi człowiek z głową osła. Pozdrawia on Ukrzyżowanego gestem uniesienia ręki, a obok widać napis: „Aleksamenos oddaje cześć swemu bogu”. Obrazek ten oddaje stosunek Rzymian do krzyża jako narzędzia hańbiącej śmierci oraz jest dowodem na to, że chrześcijanom przypisywano czczenie boga z głową osła.
+

© Wikipedia | Domena publiczna