3 / 10
Bizantyjska ikona krzyża
Później zaczęto przedstawiać na krzyżu postać Chrystusa – z otwartymi oczami, raczej stojącego niż bezwładnie zwisającego, z twarzą, na której nie widać bólu. Na Zachodzie, we wczesnej sztuce romańskiej, przyjęło to formę sylwetki Jezusa ubranego w szatę arcykapłańską oraz koronę. Za tym typem przedstawienia stoi teologia akcentująca zwycięstwo Pana na krzyżu – jest On przedstawiany już jako zmartwychwstały (dlatego na Jego twarzy nie widać cierpienia), będący nie tylko barankiem, ale także arcykapłanem, który sam siebie składa Ojcu na ołtarzu krzyża, oraz królem pokonującym Szatana.
+

© Wikipedia | Domena publiczna