4 / 10
Krzyż św. Patryka (celtycki)
Chrześcijańscy misjonarze przybyli do Irlandii w V w. Najsłynniejszy z nich, św. Patryk, postanowił głosić, korzystając z symboli znanych w tamtejszej kulturze. Sięgnął więc po solarny symbol najwyższego boga z tamtejszej mitologii (krzyż, symbolizujący spotkanie tego, co niebiańskie, z tym, co ziemskie, wpisany w okrąg symbolizujący tarczę słońca). Wykazywał swoim słuchaczom, że dopiero Chrystus w pełni objawia znaczenie tego znaku – jako wcielony Bóg łączy niebo z ziemią, jako zmartwychwstały jest słońcem nieznającym zachodu i wreszcie – umarł na krzyżu, by nas wprowadzić do nieba. Dzięki temu pogański symbol został „ochrzczony” i stał się (po wydłużeniu pionowej belki) symbolem chrześcijaństwa na Wyspach.
+

© shankar s./Wikipedia | CC BY 2.0