5 / 10
Krzyż jako Drzewo Życia
Jedno z najpiękniejszych tego typu przedstawień znajduje się w absydzie bazyliki San Clemente w Rzymie. Z „korzenia” lub pnia krzyża wyrastają zielone gałęzie, które kwitną i owocują. Jest to odwołanie do biblijnego symbolu Drzewa Życia (zob. np. Ap 22,2), którego owoce się nie wyczerpują. Co więcej, jego liście są źródłem uzdrowienia – dlatego w San Clemente w kręgach stworzonych przez końcówki wici wyrastających z dołu krzyża widać m.in. symbole sakramentów Kościoła. Akcent jest tu położony nie tyle na samo ukrzyżowanie, co na owoce złożonej na krzyżu ofiary.
+

© Jastrow/Wikipedia | Domena publiczna