7 / 10
Krzyż z narzędziami Męki
Pojawia się w późnym średniowieczu wraz z upowszechnieniem się nabożeństwa drogi krzyżowej. Zwykle przy krzyżu umieszczone są tzw. arma Christi, czyli drabina służąca do zawieszenia Skazańca na krzyżu, młotek, trzcina z gąbką, obcęgi, gwoździe, chusta Weroniki, kolumna, przy której Pana biczowano. Symboli tych może być więcej. Ta forma przedstawienia stała się z czasem bardzo popularna w sztuce ludowej. Krzyże przydrożne z narzędziami Męki Pańskiej można zobaczyć często chociażby na terenach zamieszkiwanych przez Lasowiaków (Puszcza Sandomierska i okolice).
+

© Andreas Praefcke/Wikipedia | CC BY 2.5