8 / 10
Tron Łaski
Jest to zasadniczo przedstawienie Trójcy Świętej, ale w jego centrum jest także krucyfiks. Unosi się nad nim Duch Święty, a jest trzymany przez Boga Ojca. Taka forma przedstawienia krzyża miała mówić wierzącym o tym, że Ojciec tak bardzo nas kocha, że wydał nam swojego Syna, bylebyśmy mogli wrócić do jedności z Trójcą i zamieszkać na wieki w Bogu.
+

© Wikipedia | Domena publiczna