9 / 10
Krzyż św. Antoniego Pustelnika (tau)
Tę formę krzyża upodobali sobie szczególnie franciszkanie. Wywodzi się ona ze Starego Testamentu i jest to kształt ostatniej litery hebrajskiego alfabetu – tau. Zgodnie z wizją zapisaną w Księdze Ezechiela (Ez 9,4-6), znakiem tym byli „pieczętowani” ci spośród Izraelitów, którzy mieli ocaleć od kary zesłanej przez Pana za grzechy ludu, gdyż nie uczestniczyli w złu. Był to więc symbol ocalenia, ale też duchowej sprawiedliwości. Krzyż ten był także symbolem Zakonu Szpitalnego św. Antoniego Pustelnika.
+

© Chris06/Wikipedia | CC BY-SA 4.0