11 / 14
Krzyż łaciński
+

© Cédès/Wikipedia | Domena publiczna