8 / 14
Krzyż św. Andrzeja
+

© Wolfgang Sauber/Wikipedia | CC BY-SA 3.0