2 / 7
Krzyże na polu w Rozmierzy

© fot. Błażej Duk