4 / 7
Beata Nocoń sieje zboże w wyżłobiony znak serca na swoim polu

© fot. Błażej Duk