12 / 12
Tablica upamiętniająca bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i krzyż przy ul. Chłodnej w Warszawie

© fot. ELEPHOTOS / Shutterstock