5 / 12
Krzyż na placu Piłsudskiego, upamiętniający wizytę Jana Pawła II w 1979 r.

© fot. Robert Buchel / Shutterstock