8 / 12
Krzyż na jednym z warszawskich osiedli

© fot. Fotokon / Shutterstock