2 / 5
Widok na dolinę przykrytą mgłą.
+

© Courtesy of D. Beattie