2 / 7
Konrad Sawicki (zastępca redaktora naczelnego, dział: Duchowość i Kościół) jako Johan Ernst I. Konrad rozważa zapuszczenie bujnego wąsa. Pewnie będzie go podkręcał w trakcie redagowania kolejnych tekstów.
+