3 / 9
Lucyfer Naprawdę istnieje święty o imieniu Lucyfer! Przestaniemy się dziwić, jeśli sobie uświadomimy, że zanim książę ciemności zbuntował się przeciwko Bogu, był pierwszym z aniołów. Bóg dał mu imię Lucyfer, czyli „niosący światło”. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa to imię nie miało negatywnych konotacji. Święty Lucyfer żył w IV wieku i był biskupem miasta Cagliari na Sardynii. Zwalczał herezję Ariusza i przejawy pogańskiej kultury. Jest patronem Sardynii i ma tam kościoły pod swoim wezwaniem.
+