6 / 9
Homobonus Święty Omobono (po łacinie: Homobonus „dobry człowiek”) Tucenghi żył w XII w. we włoskiej Cremonie. Był kupcem, który z sukcesami prowadził swój interes i dzielił się dochodem z potrzebującymi. Dużo się modlił (zmarł podczas mszy świętej) i katechizował biedne dzieci. Po jego śmierci papież Innocenty III nazwał go „Ojcem ubogich”. W wielu krajach zachodnich jest popularnym patronem przedsiębiorców (wiele firm w USA ma w nazwie albo w logo wizerunek tego świętego albo litery HB).
+