8 / 27
Wejdźmy do środka bazyliki. Sklepienie zbudowano w stylu neoromańskim, a kolumny i głowice zaczerpnięto z trendów neobizantyjskich. Szare i surowe kamienne ściany są ramą i tłem dla wyjątkowo pięknych witraży, ilustrujących wydarzenia i postacie biblijne. Sklepienie nad apsydą zdobi malowidło francuskiego artysty Arcabasa.
+

© fot. Magdalena Galek