7 / 10
Diana pozdrawia małych pacjentów. Wizyta w szpitalu dziecięcym  w Chicago, Comte Cook, 5 czerwca 1993 r.
+

© Robert A. DAVIS / POOL / AFP