11 / 14
Klasztor i stary kościół
+

© fot. REPORTER